Over ons

De huidige digitale wereld, het prestatiegerichte karakter van onze maatschappij en de invoer van het sociaal leenstelsel beïnvloeden de manier waarop jongeren een toekomstkeuzes maken. Het maken van bijvoorbeeld een succesvolle studiekeuze wordt vaak als lastig ervaren: steeds meer jongeren kampen met keuzestress, met een uitval van 1 op 3 in het eerste jaar van het hoger onderwijs tot gevolg.

intermijn

Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Wat zijn je kwaliteiten? Waar ben je minder goed in? Wat zijn je interesses? Ook moet je de wereld om je heen kennen. Wat houden verschillende studies en beroepen in? Welke organisaties spreken je aan? Wat is er allemaal mogelijk? Pas dan ben je in staat om bewuste keuzes te maken die richting geven aan je toekomst.

Bij Intermijn leer je door te doen. Of je nu een workshop komt volgen, het studiekeuzeprogramma van drie maanden volgt, kiest voor individuele begeleiding of met ons boek, planner of spel aan de slag gaat: je komt in actie, probeert nieuwe dingen uit en reflecteert hier op, samen met anderen. De programma’s van Intermijn leveren een flinke dosis zelfkennis, zelfvertrouwen en een open en onderzoekende houding op, waarmee het kiezen van een studie die bij jou past een stuk eenvoudiger wordt.

Wil je kennismaken met het team van Intermijn? Klik dan hier.

Generatie z

De huidige generatie studiekiezers is geboren in de jaren rondom de eeuwwisseling. Zij groeien op in een digitaal tijdperk en kennen geen wereld zonder internet. Online beschikbaarheid van informatie is van invloed op de ontwikkeling van jongeren. Meer schermtijd leidt tot minder èchte ervaringen. Ervaringen die juist nodig zijn om erachter te komen wat bepaalde informatie inhoudt, en misschien nog wel belangrijker, wat het voor hen betekent. De studiekiezer van nu heeft toegang tot een oneindig online archief aan informatie, maar maakt deze kennis minder makkelijk eigen. Bovendien is het voor jongeren heel eenvoudig geworden zich met elkaar te vergelijken. Vroeger vergeleek je jezelf met anderen uit je directe omgeving. Nu is er online veel meer vergelijkingsmateriaal beschikbaar. Sommige jongeren ervaren hierdoor meer onderlinge competitie.

Met minder persoonlijk contact, stijgende prestatiedruk en weinig ruimte voor twijfels of onzekerheden komt het wellicht niet als een verrassing dat jongeren van nu zich vaker eenzaam
voelen dan eerdere generaties. Bovendien rapporteren steeds meer jongeren angst- en depressieklachten en geeft 1 op de 4 studenten aan last te hebben van burn-out klachten.

In de wereld van nu lijken de mogelijkheden voor jongeren oneindig. Wanneer het één niet lukt dan probeer je gewoon wat anders. Een mooi gedachtegoed, maar het heeft ook een keerzijde. Jongeren doen minder ervaring op met het maken van fouten en het doorstaan van tegenslag. De ontwikkeling van doorzettingsvermogen blijft hierdoor achter en jongeren van nu geven relatief snel op.

keuzestress

Aan het eind van de middelbare school maken jongeren - vaak voor het eerst - een grote keuze voor zichzelf; namelijk de studiekeuze. Voor veel jongeren is dit een spannende fase. Maar, keuzestress is niet iets wat enkel voorkomt bij de studiekiezer van nu. Keuzestress is van alle (leef)tijden. Jongeren voelen maatschappelijke en financiële druk om de juiste keuze te maken. Dit in combinatie met een jonge leeftijd en een legio aan keuzemogelijkheden veroorzaakt een spanningsveld.

Momenteel worden er binnen het hbo en wo rond de 3000 studies aangeboden. Een keuze maken uit dit enorme aanbod is een hele klus. Hoe meer keuzemogelijkheden, hoe moeilijker de keuze! Bovendien doen hogescholen en universiteiten hun opperste best het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Je kan je afvragen in hoeverre dit de studiekiezers voorziet van een realistisch beeld.

uitval in het hoger onderwijs

De uitval in het ho en wo is in Nederland al jaren erg hoog. Ongeveer 1 op de 3 studenten stopt in het eerste jaar van hun studie. In het tweede jaar houdt nog eens een derde van de studenten het voor gezien. Redenen van uitval zijn; het maken van een verkeerde studiekeuze, onvoldoende motivatie, het hebben van onjuiste verwachtingen van de opleiding en het gebrek aan studievaardigheden.

Hotel mama (en papa)

Naast de begeleiders vanuit het voortgezet- en hoger onderwijs, zijn er natuurlijk de begeleiders uit de persoonlijke kringen van de studiekiezer. Ouders maken het studiekeuzeproces vaak van dichtbij mee en vervullen daarbij een belangrijke rol: 42% van de studiekiezers geven aan dat zij het meest worden geholpen bij hun studiekeuze door familie. Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie studiekiezers steeds langer thuis blijft wonen. Ze hoeven nog niet zo nodig weg uit Hotel Mama en bovendien is het financieel vaak een stuk voordeliger. Een groeiend aantal ouders worstelt met hun rol in het studiekeuzeproces. Waar zij enerzijds het gevoel hebben hun kind los te moeten laten (“hij is al bijna volwassen!”), zien zij anderzijds hun kind worstelen met het kiezen van een studie uit het alsmaar groeiende aanbod. Wat je als ouders kunt doen om je kind te ondersteunen in deze periode? Informatie helpen structureren, geïnteresseerd vragen stellen en je netwerk beschikbaar stellen voor het regelen van stages. Sturen richting wàt je kind moet doen helpt vaak minder goed. Vertrouw erop dat je kind zijn eigen keuze kan maken!

het tussenjaar in opmars

Steeds meer jongeren, ouders en decanen staan open voor een tussenjaar als keuzemogelijkheid na het voortgezet onderwijs.Een tussenjaar geeft jongeren de mogelijkheid zelf invulling te geven aan hun leven en aandacht te besteden aan wat zij leuk vinden om te doen, of wat nuttig voor hen is. Veel jongeren die bewust kiezen voor een tussenjaar voelen zich daarna opgeladen en beginnen gemotiveerd aan een studie. Wist je dat een aantal buitenlandse universiteiten zoals Harvard het nemen van een tussenjaar promoten onder aankomend studenten? Op hun website stellen zij: "Een tussenjaar geeft tijd om pas op de plaats te maken en te reflecteren, om eigen waarden en doelen in kaart te brengen. Het geeft jongeren ruimte om de nodige levenservaring op te doen en los te komen van de druk en verwachtingen waar zij aan gewend zijn".

Meer lezen over onze visie, aanpak en resultaten? Lees onze whitepaper Leren Kiezen.

Meer