Februari instroom

In september start het nieuwe collegejaar. Dat is voor veel studenten het startmoment van hun opleiding. Maar, voor enkele opleidingen is het mogelijk halverwege het collegejaar te starten. Op deze website vind je een overzicht van de hbo-opleidingen met een tweede instroommoment.

Meer