Leren kiezen - whitepaper download

De huidige digitale wereld, het prestatiegerichte karakter van onze maatschappij en de invoer van het sociaal leenstelsel beïnvloeden de manier waarop jongeren een studiekeuze maken. Het maken van een succesvolle studiekeuze wordt vaak als lastig ervaren: steeds meer jongeren kampen met studiekeuzestress, met een uitval van 1 op 3 in het eerste jaar van het hoger onderwijs tot gevolg.

Wie zijn de studiekiezers van deze tijd nu precies? Welke factoren spelen een rol bij het maken van een succesvolle studiekeuze? Wat maakt het nu zo moeilijk om een studiekeuze te maken? En belangrijker nog; hoe kunnen we deze jongeren ondersteunen? Studiekeuzeorganisatie Intermijn biedt inkijk in haar visie en aanpak.

Klik op onderstaande button om de whitepaper Leren kiezen - hoe coaching op persoonlijke ontwikkeling leidt tot een succesvolle studiekeuze te downloaden.