Als je maar gelukkig wordt...

‘Als je maar gelukkig wordt’, zeggen veel ouders als hun kind een studiekeuze moet maken. Het maken van toekomstkeuzes zoals de studiekeuze, wordt door veel jongeren als lastig ervaren. De druk om de ‘juiste’ keuze te maken is groot. De huidige digitale wereld, het prestatiegerichte karakter van onze maatschappij en de invoer van het sociaal leenstelsel beïnvloeden de manier waarop jongeren een toekomstkeuzes maken. Het maken van bijvoorbeeld een succesvolle studiekeuze wordt vaak als lastig ervaren: steeds meer jongeren kampen met keuzestress, met een uitval van 1 op 3 in het eerste jaar van het hoger onderwijs tot gevolg.

De uitval in het ho en wo is in Nederland al jaren erg hoog. Ongeveer 1 op de 3 studenten stopt in het eerste jaar van hun studie. In het tweede jaar houdt nog eens een derde van de studenten het voor gezien. Redenen van uitval zijn; het maken van een verkeerde studiekeuze, onvoldoende motivatie, het hebben van onjuiste verwachtingen van de opleiding en het gebrek aan studievaardigheden.

Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Wat zijn je kwaliteiten? Waar ben je minder goed in? Wat zijn je interesses? Ook moet je de wereld om je heen kennen. Wat houden verschillende studies en beroepen in? Welke organisaties spreken je aan? Wat is er allemaal mogelijk? Pas dan ben je in staat om bewuste keuzes te maken die richting geven aan je toekomst.

Hotel mama (en papa)

Naast de begeleiders vanuit het voortgezet- en hoger onderwijs, zijn er natuurlijk de begeleiders uit de persoonlijke kringen van de studiekiezer. Ouders maken het studiekeuzeproces vaak van dichtbij mee en vervullen daarbij een belangrijke rol: 42% van de studiekiezers geven aan dat zij het meest worden geholpen bij hun studiekeuze door familie. Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie studiekiezers steeds langer thuis blijft wonen. Ze hoeven nog niet zo nodig weg uit Hotel Mama en bovendien is het financieel vaak een stuk voordeliger. Een groeiend aantal ouders worstelt met hun rol in het studiekeuzeproces. Waar zij enerzijds het gevoel hebben hun kind los te moeten laten (“hij is al bijna volwassen!”), zien zij anderzijds hun kind worstelen met het kiezen van een studie uit het alsmaar groeiende aanbod. Wat je als ouders kunt doen om je kind te ondersteunen in deze periode? Informatie helpen structureren, geïnteresseerd vragen stellen en je netwerk beschikbaar stellen voor het regelen van stages. Sturen richting wàt je kind moet doen helpt vaak minder goed. Vertrouw erop dat je kind zijn eigen keuze kan maken!

het tussenjaar in opmars

Steeds meer jongeren, ouders en decanen staan open voor een tussenjaar als keuzemogelijkheid na het voortgezet onderwijs.Een tussenjaar geeft jongeren de mogelijkheid zelf invulling te geven aan hun leven en aandacht te besteden aan wat zij leuk vinden om te doen, of wat nuttig voor hen is. Veel jongeren die bewust kiezen voor een tussenjaar voelen zich daarna opgeladen en beginnen gemotiveerd aan een studie. Wist je dat een aantal buitenlandse universiteiten zoals Harvard het nemen van een tussenjaar promoten onder aankomend studenten? Op hun website stellen zij: "Een tussenjaar geeft tijd om pas op de plaats te maken en te reflecteren, om eigen waarden en doelen in kaart te brengen. Het geeft jongeren
ruimte om de nodige levenservaring op te doen en los te komen van de druk en verwachtingen waar zij aan gewend zijn".

"Bij Intermijn leer je jezelf kennen. Je leert keuzes maken en bereid je voor op het studeren."

opbouw van het boek

Deel 1: Opgroeien anno nu

In het eerste deel van het boek leer je je kind beter begrijpen. Je krijgt meer zicht op de leefwereld van je kind. We geven uitleg over puberhersenen, identiteitsontwikkeling, curlingouders en servicekinderen. Wat kenmerkt de jongeren van nu, Generatie Z, en wat is er eigenlijk zo bijzonder aan het opgroeien in deze tijd?

Deel 2: Kiezen anno nu

Het tweede deel geeft je meer inzicht in de kunst van het kiezen. Hoe verlopen keuzeprocessen? Wat maakt kiezen in deze tijd een uitdaging? We leggen de fases van het studiekeuzeproces stap voor stap uit

"Met dit boek willen we je meer laten begrijpen van jouw kind, zijn leefwereld en keuzeprocessen. "

Benieuwd wat anderen over ons zeggen?

Google Beoordelingen
5.0
Gebaseerd op 94 beoordelingen
Facebook Beoordelingen
js_loader
Meer