stichting Intermijn

De thema’s waar Intermijn zich mee bezighoudt, zijn actueler dan ooit: jezelf leren kennen, zelfvertrouwen opdoen, verbinding maken, doelen stellen en behalen, motivatie, keuzes leren maken… de veerkracht van jongeren wordt deze periode flink op de proef gesteld. We zijn ontzettend blij dat we ook in deze bizarre tijd van een pandemie met bijbehorende lockdowns jongeren verder kunnen helpen.

En: we maken ons ook zorgen. De impact van de coronamaatregelen op het dagelijks leven van jongeren is groot. Het gebrek aan sociale contacten, de beperkte mogelijkheden om ervaring op te doen en het steeds uitgestelde perspectief... dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van jongeren vertraging oploopt. We maken ons zorgen om de veerkracht van jongeren.

Daarom richten we stichting Intermijn op. We willen onze kennis en ervaring van de afgelopen 8 jaar breder inzetten om meer jongeren te helpen bij een volgende stap in hun leven en sterk(er) uit deze pandemie te komen.

Stichting Intermijn

Stichting Intermijn is een onafhankelijke stichting in de geest van Intermijn. Met deze stichting willen we onze maatschappelijke impact vergroten. Stichting Intermijn heeft dezelfde doelstelling als Intermijn: het coachen van jongeren op persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, veerkracht en het maken van toekomstkeuzes.

Intermijn bestaat sinds 2014 en is een organisatie met rendementsdoel. Dat is een bewuste keuze: we willen geen goed doel zijn dat afhankelijk is van subsidies. Maar, we zijn ook geen super commercieel bedrijf dat alleen maar uit is op meer winst. Met stichting Intermijn kunnen we onze missie op een andere manier realiseren. Dankzij de juridische opzet van een stichting, kunnen we andere middelen inzetten. Op die manier kunnen we (een deel van) ons aanbod toegankelijk maken voor een breder publiek. Dit vergroot onze maatschappelijke impact.

Een stichting biedt ook een praktisch voordeel: we streven naar een ANBI-status, zodat fondsen die uitsluitend doneren aan stichtingen onze projecten kunnen steunen. En voor leden en donateurs geldt dat een donatie aan een stichting met ANBI-status aftrekbaar is en schenkingen en nalatenschappen volledig zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Bestuur

Een stichting heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur van de stichting draagt de verantwoordelijkheid dat het doel van de stichting bereikt wordt. Op dit moment wordt het bestuur van de stichting samengesteld.

Meer