Intermijn in het onderwijs

We leren leerlingen en studenten van alles. Franse woordjes, scheikundige formules, samenwerken en scripties schrijven. Kiezen is een vaardigheid waar veel jongeren moeite mee hebben. Door leerlingen te leren hóé zij keuzes kunnen maken, stellen we hen in staat verantwoordelijkheid te nemen en richting te geven aan hun (school)loopbaan en leven. Dat is belangrijk, in een tijd waarin jongeren voor uitdagingen staan als het omgaan met prestatiedruk, motivatieproblemen en mentale weerbaarheid.

Wij zijn Intermijn. We weten wat jongeren van nu beweegt, hoe je ze bereikt en hoe je ze activeert. We helpen generatie Z hun eigen potentie te ontdekken om te zetten in acties. Leren doen. Intermijn is opgericht door onderwijsprofessionals. We kennen het speelveld, denken vanuit doelen, ontwikkelen daar passende workshops, lessen en materialen bij en we zijn in staat kennis over te brengen en jongeren écht in beweging te brengen.

We geven advies, we geven trainingen aan decanen, mentoren, docenten en ouders. Ook bieden we concreet (les)materiaal, zoals het boek Coach je kind bij toekomstkeuzes onze Planner en het (Studie)Keuzespel. We zijn actief in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Lees je mee wat we voor jullie leerlingen of studenten kunnen betekenen?

Onze expertise

Eerst vertellen we je graag waar we precies verstand van hebben. Voor welke zaken moet je zeker bij ons aankloppen?

We schreven het al: wij weten veel over kiezen. Kiezen is een vaardigheid waar veel mensen op vastlopen. Met name jongeren. “Ik kan niet kiezen” is dan ook met stip op één de meest gehoorde uitspraak tijdens de kennismakingsgesprekken bij Intermijn. Hoe komt dat? We lichten drie belangrijke struikelblokken uit die je ongetwijfeld herkent:

 1. Scholieren zijn in veel gevallen, op het moment dat zij de keuze moeten maken, nog niet klaar om te kiezen. Het eindexamen moet eerst nog gehaald worden en studeren kan dan nog ver weg lijken. Er wordt soms te weinig urgentie gevoeld of er is gewoon geen ruimte in het hoofd.Daarnaast spenderen deze digital natives vele uren per dag achter een scherm. Meer schermtijd leidt tot minder echte ervaringen. Juist het opdoen van ervaring helpt bij het verkrijgen van zelfkennis, zelfvertrouwen en kennis over bijvoorbeeld de opleidingen die je interessant vindt. Veel jongeren hebben simpelweg te weinig ervaringen opgedaan om te kunnen zeggen: hier ben ik goed in! Of: deze studie vind ik boeiend!
 2. Jongeren ervaren veel druk om te presteren. Door de afschaffing van studiefinanciering en het geldende bindend studieadvies, lijkt 'goed' kiezen de norm. Jongeren geven aan weinig ruimte te voelen om te experimenteren en te proberen: je keuze moet in één keer goed zijn. Dit kan stress opleveren.
 3. Hoewel 'keuzestress' een veelgehoorde term is, raken sommige jongeren juist verlamd door keuzeovervloed. Door het enorme aanbod waaruit zij kunne kiezen, zien zij door de bomen het bos niet meer. Ze raken het overzicht kwijt en zien de verschillen tussen studies niet meer: een keuze maken uit teveel opties voelt als onmogelijk.

Je leest het al: 'kiezen' raakt aan veel verschillende thema's. Een greep uit de onderwerpen waar wij ons dagelijks mee bezig houden:

 • Mentale weerbaarheid
 • Hoe begeleid ik mijn kind/leerling in het studiekeuzeproces?
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Motivatie, houding en mindset
 • Studievaardigheden (plannen en organiseren, efficiënt studeren, profileren en presenteren)
 • Goed in je vel in de prestatiemaatschappij
 • (Studie)keuzeproces
 • Curlingouders en servicekinderen: de relatie tussen jongeren en hun ouders
 • Stoppen of doorgaan? Over stoppen met studeren

ons aanbod

Hieronder delen we per doelgroep voorbeelden van wat wij voor je kunnen betekenen. We leveren graag maatwerk, om op die manier samen resultaat te bereiken. Neem contact met ons op en stel je vraag! We denken graag met je mee. We kiezen bij voorkeur voor een integrale aanpak, waarin we samenwerken met de leerlingen, het team en de ouders.

Team: docenten, mentoren, studentbegeleiders
We verankeren we Leren kiezen niet alleen in het onderwijscurriculum van de leerlingen of studenten (mentoraat, LOB) maar ook in de professionalisering van het team. Sterker nog: daar starten we mee. We bieden een 4-daagse opleiding voor (onderwijs) professionals. Het idee hierachter? Als docenten zelf een aantal bekwaamheden op dit gebied echt doorleven, geven ze het ook door. LEARN-LIVE-TEACH-EMBED.

Leerlingen en studenten

Uiteraard werken ook direct met leerlingen en studenten! Ook hier kiezen we voor een duurzame aanpak waarin we bij voorkeur samen met jullie ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren. Van workshop serie over mentale gezondheid tot een verankering van leren kiezen in het LOB-programma: wij hebben er ervaring mee.

Ouders

Ouders zijn voor jongeren van nu belangrijke raadgevers. Door ouders goed te informeren, kunnen zij hun rol bewust gaan vormgeven en hun kind écht verder helpen. We betrekken ouders daarom graag bij onze aanpak. Dit kan in de vorm van een ouderavond, webinar of een lezing over ons boek Coach je kind bij toekomstkeuzes.

Wist je dat we vaste expert zijn op de website ouders online? We delen daar regelmatig onze kennis en ervaring, sommige ouders zullen ons daar zeker van kennen!

Referenties en Voorbeelden

Intermijn X UniC

Op de middelbare school UniC organiseerden we in het najaar van 2020 een workshopserie als kickoff van het LOB-programma in leerjaar 4. 180 leerlingen volgden gedurende zes weken onze workshops. Met ons team van coaches waren we vier dagen per week op school aanwezig. De workshopserie sluit aan bij de zes fases van het studiekeuzeproces. We hebben gekozen voor een complete aanpak, waarin we ook het team en de ouders werden meegenomen in onze visie en werkwijze.

Magazine Bij de Les NVS/NVL

In het magazine Bij de Les van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS/NVL) verscheen in februari 2021 een groot artikel met als titel "Kiezen is een vaardigheid. En vaardigheden: die kun je leren!" Het artikel gaat over de toepasbaarheid van het boek Coach je kind bij toekomstkeuzes in het onderwijs.

Docentencongres 2020

Op het jaarlijkse docentencongres organiseerden we een inspiratiesessie met als titel: de behoeften van generatie Z. "Hoe komt het dat generatie Z zoveel last heeft van keuzestress?"
"Wat is het effect van de prestatiegerichte maatschappij op deze generatie?" "Is er nog wel ruimte voor twijfel, vallen en opstaan?" Op deze vragen gaven we tijdens deze sessie een antwoord.

samenwerken met intermijn

Om samen écht resultaat te bereiken, delen we graag wat wij belangrijk vinden in de samenwerking.

 • Focus: bij de start van de samenwerking, stellen we samen een helder doel: wat willen we bereiken?
 • Betrouwbaar: we houden van duidelijkheid! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
 • Energie: wat je aandacht heeft groeit. We doen ons best! Ook, of misschien juist, als het tegenzit.
 • Samen: alle betrokken partijen spannen zich in voor een zo goed mogelijk resultaat. We werken vanuit vertrouwen en benutten elkaars sterke punten.
 • Stevig: staan voor waar je in gelooft, daar houden we van. Koers houden en resultaat bereiken.

Wil jij ook intermijn voor jouw leerlingen of studenten?

We komen graag met je in contact! Bel of mail ons om samen de mogelijkheden te verkennen!

Meer